Ternakan Komersil
Ayam kacuk & itik serati

Keterangan

Rakan kongsi diperlukan utk program penternakan ayam kacukan kampung dn itik serati ....
Program jangka masa panjang ....
Pembeli telah sedia ada ....

Maklumat lanjut hubungi & whatsapp:
010-7038188 / 010-8140497 / 017-4220482
TokWan Banting

Lokasi Kedai