REKOD PEMBAYARAN BONUS SEHINGGA 23-09-2017 | JUMLAH RM 20,338.00 | 20-09-2017 (i-SMART PERSONAL  RM 55.00) 20-09-2017 (MyCommunity PERSONAL  RM 65.00) 18-09-2017 (myKUDMnetworks PERSONAL  RM 50.00) 12-09-2017 (pakdak PERSONAL  RM 92.00) 12-09-2017 (Along78 PERSONAL  RM 60.00) 12-09-2017 (huntzman PERSONAL  RM 64.00) 09-09-2017 (Naqi91 PERSONAL  RM 52.00) 08-09-2017 (fadillahtul PERSONAL  RM 180.00) 08-09-2017 (zack1658 PERSONAL  RM 116.00) 07-09-2017 (pakdak PERSONAL  RM 60.00) 03-09-2017 (i-SMART PERSONAL  RM 58.00) 01-09-2017 (Balee_ecd PERSONAL  RM 200.00) 01-09-2017 (pokteh PERSONAL  RM 114.00) 30-08-2017 (diamond PERSONAL  RM 84.00) 28-08-2017 (Azlona PERSONAL  RM 106.00) 24-08-2017 (rayroy PERSONAL  RM 50.00) 23-08-2017 (mike60 PERSONAL  RM 50.00) 23-08-2017 (rosalia PERSONAL  RM 160.00) 21-08-2017 (mrsad_titan PERSONAL  RM 100.00) 20-08-2017 (Jai_Puchong PERSONAL  RM 80.00) 20-08-2017 (Balee_ecd PERSONAL  RM 50.00) 17-08-2017 (Along78 PERSONAL  RM 68.00) 14-08-2017 (mamachik PERSONAL  RM 50.00) 13-08-2017 (mamaworldz PERSONAL  RM 128.00) 13-08-2017 (MyCommunity PERSONAL  RM 202.00) 13-08-2017 (Jai_Puchong PERSONAL  RM 60.00) 12-08-2017 (boss65 PERSONAL  RM 80.00) 12-08-2017 (pokteh PERSONAL  RM 60.00) 11-08-2017 (Balee_ecd PERSONAL  RM 100.00) 11-08-2017 (pakdak PERSONAL  RM 60.00) 09-08-2017 (Yusri2002 PERSONAL  RM 64.00) 07-08-2017 (kedai2u PERSONAL  RM 94.00) 07-08-2017 (joesphine PERSONAL  RM 108.00) 07-08-2017 (mamaworldz PERSONAL  RM 60.00) 07-08-2017 (MK2UMY PERSONAL  RM 84.00) 06-08-2017 (Razaktm PERSONAL  RM 60.00) 04-08-2017 (Mutiarabiru PERSONAL  RM 100.00) 04-08-2017 (pakdak PERSONAL  RM 96.00) 04-08-2017 (MK2USS PERSONAL  RM 60.00) 03-08-2017 (pokteh PERSONAL  RM 60.00) 03-08-2017 (Wani77 PERSONAL  RM 64.00) 03-08-2017 (myKUDMnetworks PERSONAL  RM 60.00) 02-08-2017 (Fazila78 PERSONAL  RM 72.00) 01-08-2017 (Wawa78 PERSONAL  RM 64.00) 01-08-2017 (Jai_Puchong PERSONAL  RM 80.00) 01-08-2017 (zaieedinur PERSONAL  RM 60.00) 01-08-2017 (pokteh PERSONAL  RM 60.00) 29-07-2017 (diamond PERSONAL  RM 152.00) 26-07-2017 (zaieedinur PERSONAL  RM 56.00) 26-07-2017 (MK2USS PERSONAL  RM 136.00) 26-07-2017 (huntzman PERSONAL  RM 84.00) 26-07-2017 (MyCommunity PERSONAL  RM 56.00) 24-07-2017 (mamaworldz PERSONAL  RM 60.00) 22-07-2017 (iRPROJECT PERSONAL  RM 50.00) 22-07-2017 (Razaktm PERSONAL  RM 68.00) 21-07-2017 (Jai_Puchong PERSONAL  RM 88.00) 21-07-2017 (Yusri2002 PERSONAL  RM 110.00) 21-07-2017 (diamond PERSONAL  RM 208.00) 20-07-2017 (iRPROJECT PERSONAL  RM 60.00) 20-07-2017 (Wawa78 PERSONAL  RM 64.00) 20-07-2017 (pokteh PERSONAL  RM 60.00) 19-07-2017 (pakdak PERSONAL  RM 60.00) 16-07-2017 (Wawa78 PERSONAL  RM 60.00) 16-07-2017 (MK2UMY PERSONAL  RM 80.00) 16-07-2017 (MK2USS PERSONAL  RM 82.00) 16-07-2017 (iRPROJECT PERSONAL  RM 50.00) 15-07-2017 (boss65 PERSONAL  RM 84.00) 15-07-2017 (iRPROJECT PERSONAL  RM 120.00) 14-07-2017 (pokteh PERSONAL  RM 64.00) 13-07-2017 (diamond PERSONAL  RM 184.00) 13-07-2017 (Razaktm PERSONAL  RM 180.00) 12-07-2017 (Ery2008 PERSONAL  RM 140.00) 12-07-2017 (Maestro PERSONAL  RM 108.00) 11-07-2017 (Wani77 PERSONAL  RM 132.00) 11-07-2017 (Fazila78 PERSONAL  RM 110.00) 11-07-2017 (intek115 PERSONAL  RM 58.00) 11-07-2017 (shukri PERSONAL  RM 88.00) 10-07-2017 (Pakya72 PERSONAL  RM 54.00) 10-07-2017 (Razaktm PERSONAL  RM 148.00) 10-07-2017 (makteh PERSONAL  RM 408.00) 09-07-2017 (pokteh PERSONAL  RM 84.00) 09-07-2017 (boss65 PERSONAL  RM 112.00) 08-07-2017 (Setkito PERSONAL  RM 76.00) 08-07-2017 (pokteh PERSONAL  RM 64.00) 06-07-2017 (Razaktm PERSONAL  RM 100.00) 06-07-2017 (diamond USAHAWAN  RM 820.00) 06-07-2017 (diamond SME  RM 360.00) 06-07-2017 (diamond PERSONAL  RM 172.00) 06-07-2017 (boss65 PERSONAL  RM 224.00) 06-07-2017 (Razaktm PERSONAL  RM 100.00) 05-07-2017 (pokteh PERSONAL  RM 124.00) 05-07-2017 (pokteh PERSONAL  RM 168.00) 05-07-2017 (iRPROJECT PERSONAL  RM 50.00) 05-07-2017 (iRPROJECT PERSONAL  RM 50.00) 05-07-2017 (sabariah PERSONAL  RM 200.00) 05-07-2017 (Razaktm PERSONAL  RM 108.00) 05-07-2017 (boss65 SME  RM 360.00) 05-07-2017 (boss65 PERSONAL  RM 100.00) 05-07-2017 (pokteh USAHAWAN  RM 820.00) 05-07-2017 (pokteh SME  RM 360.00) 05-07-2017 (pokteh PERSONAL  RM 108.00) 04-07-2017 (pokteh PERSONAL  RM 204.00) 04-07-2017 (boss65 PERSONAL  RM 72.00) 04-07-2017 (boss65 USAHAWAN  RM 820.00) 03-07-2017 (pokteh USAHAWAN  RM 820.00) 03-07-2017 (pokteh SME  RM 360.00) 03-07-2017 (pokteh PERSONAL  RM 128.00) 03-07-2017 (mrsad_titan PERSONAL  RM 60.00) 02-07-2017 (MK2UMY PERSONAL  RM 72.00) 02-07-2017 (pokteh USAHAWAN  RM 820.00) 02-07-2017 (pokteh SME  RM 360.00) 25-06-2017 (huntzman PERSONAL  RM 80.00) 22-06-2017 (Along78 PERSONAL  RM 108.00) 22-06-2017 (Jai_Puchong PERSONAL  RM 104.00) 21-06-2017 (Jai_Puchong PERSONAL  RM 120.00) 18-06-2017 (huntzman PERSONAL  RM 84.00) 17-06-2017 (Along78 PERSONAL  RM 100.00) 17-06-2017 (Wani77 PERSONAL  RM 80.00) 14-06-2017 (Wawa78 PERSONAL  RM 172.00) 14-06-2017 (Jai_Puchong USAHAWAN  RM 820.00) 14-06-2017 (Jai_Puchong SME  RM 360.00) 14-06-2017 (Jai_Puchong PERSONAL  RM 92.00) 11-06-2017 (Jai_Puchong USAHAWAN  RM 1640.00) 11-06-2017 (Jai_Puchong SME  RM 720.00) 11-06-2017 (Jai_Puchong PERSONAL  RM 220.00)